P1210997 

多彩碎花

是完完全全屬於小公主的花色

想像小寶寶穿戴的樣子

就會有幸福的角度在嘴角上揚

P1250001  

公主風碎花彌月禮盒三件組

娃娃鞋款嬰兒鞋11公分一雙

荷葉邊公主風圍兜一件

髮帶一條(適頭圍43公分以下)

金額:1350+80郵資

訂購信箱:kvblue3322@hotmail.com

P1210995

P1210999

P1220001  

                     P1210998

P1220002               P1250011  

                      P1250001  

P1210997  

 

 

 

    晴天鞋鞋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()